Peribahasa

Baji dahan membelah dahan
Memboroskan harta tuannya

Peribahasa

Lemak penyelar daging
Memboroskan harta benda tuannya