Peribahasa

Hidup bertimba uang
Hidup boros (serba mewah, banyak membelanjakan uang)

Peribahasa

Masuk meliang penjahit keluar meliang tabuh
Membelanjakan uang lebih banyak daripada pendapatan