Peribahasa

Patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati
Tidak pandai membela perkaranya (tanda akan kalah dalam berperkara)

Abdullah Gymnastiar

Jangan pernah membela orang – orang zhalim agar menang dengan mencelakai orang – orang shalih. takutlah akan balasan dari Allah!.