Peribahasa

Membawa lapik
Tamu yang berkunjung membawa bekal atau makanan sendiri ke tempat ia datang atau menumpang

Peribahasa

Sedikit hujan banyak yang basah
Kecelakaan yang kecil membawa akibat yang besar

Peribahasa

Seperti lebah, mulut membawa madu, pantat membawa sengat
Orang yang manis tutur katanya, tetapi berbahaya (jahat)

Peribahasa

Sokong membawa rebah
Dikhianati atau dicelakai oleh teman sendiri

Peribahasa

Tongkat membawa rebah
Orang yang disuruh menjaga sesuatu, tetapi dia sendiri yang merusaknya (mencuri dsb)

Quote

Yang anda butuhkan untuk meraih cita2 adalah keinginan kuat yg akan membawa anda menjadi pekerja keras – Anonim

Napoleon Hill

Setiap kemalangan, setiap kegagalan, dan setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar.