Peribahasa

Alah (kalah) -, menang memakai
Biarpun harganya mahal, tetapi dapat dipakai lama karena mutunya baik

Peribahasa

Bagai – kain dapat
Memakai sesuatu barang (pinjaman) dengan sekehendak hati saja

Peribahasa

Hulu mujur pandai bertenggang (bertengkar), hulu baik pandai memakai
Pandai hidup dan pandai bergaul

Peribahasa

Kaki untut dipakaikan gelang
Memakai sesuatu untuk memperelok diri, tetapi malahan bertambah buruk

Peribahasa

Membawakan cupak ke negeri orang
Memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang

Peribahasa

Membuat titian berakuk
Memakai tipu muslihat untuk mencelakakan orang

Peribahasa

Menari (merentak) di ladang orang
Bersenang-senang memakai harta orang atau di rumah orang lain