Peribahasa

Rumah sudah, tukul berbunyi
Memajukan keterangan dsb sesudah perkara diputuskan

Oto Iskandar di Nata

Kalau Indonesia merdeka boleh ditebus dengan jiwa seorang anak Indonesia, saya telah memajukan diri sebagai kandidat yang pertama untuk pengorbanan ini.