Peribahasa

Kalau di bawah melompat, lalu di atas –
Menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan penduduk tempat tinggalnya

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sebagai syaratnya

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu (bertumpuan)
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat atau syaratnya dahulu

Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu

Peribahasa

Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal juga
Sepandai-pandai orang, ada kalanya ia salah (keliru) juga

Peribahasa

Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu gawal juga
Sepandai-pandai orang, sekali-sekali keliru juga