Peribahasa

Mayang menolak seludang
Melupakan orang yang telah memelihara sejak kecil

Peribahasa

Seludang menolakkan mayang
Memperlihatkan atau kelihatan kecantikannya (isi hatinya, kesombongannya, dsb)