Bob Sadino

Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak.

Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)

Peribahasa

Bagai pahat, tidak ditukul tidak makan
Orang yang mau bekerja apabila diperintah

Peribahasa

Beroleh sehasta hendak se depa
Sudah diberi sedikit, mau minta lebih lagi

Peribahasa

Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan
Tidak mau kalah dengan orang lain

Peribahasa

Jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu
Tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha

Peribahasa

Ke sawah tidak berluluk, ke ladang tidak berarang
Tidak mau bekerja; pemalas