Peribahasa

Mati-mati – biar licin
Setiap pekerjaan janganlah kepalang, jangan diusahakan separuh jalan, tetapi dikerjakan sampai selesai

Peribahasa

Mati-mati berdawat biar hitam (mati-mati mandi biar basah)
Tiap-tiap pekerjaan janganlah dilakukan kepalang tanggung, janganlah diusahakan separuh jalan melainkan dikerjakan sampai pada kesudahannya

Peribahasa

Mati-mati mandi biar basah
Jangan kepalang tanggung

Peribahasa

Mengebat erat-erat, – mati-mati
Apabila membuat perjanjian harus diatur sebaik-baiknya

Peribahasa

Mengebat erat-erat, membuhul mati-mati
Membuat aturan (perjanjian) dengan sempurna