Bob Sadino

Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak.

Peribahasa

Bagai ikan kena tuba
Banyak orang sakit atau mati dl sebuah kampung (negeri)

Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)

Peribahasa

Bagai menakik darah mati dari alu (bagai menakik darah mati dari batu)
Bekerja keras tetapi sedikit hasilnya

Peribahasa

Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati
Melakukan pekerjaan hendaklah jangan tanggung-tanggung atau takut-takut

Peribahasa

Berani malu, takut mati
Berani melakukan pekerjaan terlarang, setelah ketahuan baru menyesal

Peribahasa

Bersarak serasa hilang, bercerai serasa mati
Seseorang yang sangat rindu karena perceraian dengan kekasihnya