Peribahasa

Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan
Dalam berbuat sesuatu hendaklah kita mempertimbangkannya masak-masak

Peribahasa

Sesal (pikir) dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna
Pikir dulu masak-masak (baik-baik) sebelum berbuat sesuatu (agar tidak menyesal kelak)

Peribahasa

Sesal dahulu yang bertuah, sesal kemudian yang celaka
Setiap perbuatan hendaklah ditimbang masak-masak agar tidak menyesal

Peribahasa

Telah dijual, maka dibeli
Pikirkan masak-masak sebelum mengerjakan sesuatu