Bob Sadino

Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh.

Bob Sadino

Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh.

Peribahasa

Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
Pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat

Anonim

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.

Peribahasa

Hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup
Telah biasa bahwa kehidupan manusia ada kalanya susah, ada kalanya senang

Peribahasa

Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
Manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali

Peribahasa

Kerbau seratus dapat digembalakan, manusia seorang tiada terkawal
Menjaga seorang perempuan lebih sukar daripada menjaga binatang yang banyak