Peribahasa

Bertanam tebu di bibir
Mengeluarkan perkataan yang manis-manis (memuji-muji dsb), tetapi mempunyai maksud yang kurang baik

Peribahasa

Manis mulut nya bercakap seperti sa-utan manisan, di dalam bagai empedu
Mulut manis (perkataan yang manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya

Peribahasa

Buah manis berulat di dalamnya
Perkataan yang manis-manis biasanya mengandung maksud yang kurang baik

Peribahasa

Dalam madu berisi empedu
Dalam perkataan yang manis-manis biasanya berisi tipu daya yang tidak baik