Peribahasa

Jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu
Tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha

Peribahasa

Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang
Jika dapat mengatasi kesukaran tentu maksud dapat dicapai

Peribahasa

Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi
Kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai

Peribahasa

Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya
Suatu maksud atau niat hendaklah tentu wujud atau tujuannya

Peribahasa

Ke sawah tidak berlubuk, ke ladang tidak berarang
Mendapat untung dsb tidak dengan bersusah payah; tercapai maksudnya

Peribahasa

Kilat di dalam kilau
Ada maksud tertentu yang terselubung dalam perkataan (gerak-gerik dsb)

Peribahasa

Lalu (lulus) ujung, lalu (lulus) kelindan
Jika maksud yg utama sudah tercapai, maksud yg lain akan tercapai juga