Peribahasa

Bagai getah dibawa ke semak
Makin kusut (tentang perkara)

Peribahasa

Besar kapal besar gelombang
Makin tinggi pangkatnya atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula risikonya

Peribahasa

Hendak megah, berlawan lebih
Makin banyak musuh makin besar kemasyhurannya

Peribahasa

Ilmu padi, makin berisi makin runduk
Makin banyak pengetahuan makin rendah hati

Peribahasa

Jika pisau tiada -, makin dikikir bertambah tumpul
Anak yang dungu, makin diajar semakin bodoh

Peribahasa

Lagi murah, lagi menawar ( makin murah, makin menawar)
Makin diberi, makin banyak lagi yang diminta

Andrea Hirata

Makin pahit kopinya, makin berlika-liku petualangannya.