Peribahasa

Hilang tak bercari, lulus tak berselami
Tidak dipedulikan lagi

Peribahasa

Lalu (lulus) ujung, lalu (lulus) kelindan
Jika maksud yg utama sudah tercapai, maksud yg lain akan tercapai juga

Peribahasa

Lulus jarum lulus kelindan
Jika maksud yang satu sudah tercapai maksud yang lain dapat diharapkan tercapai pula

Peribahasa

Lulus tidak berselam, hilang tidak bercari
Orang yang menderita sengsara, tetapi tidak ada yang mau menolong

Peribahasa

Hanyut dipintasi, lulus diselami, hilang dicari
Menolong orang pada waktu kesusahan

Peribahasa

Sudah lulus maka hendak melantai
Sudah celaka baru ingat

Say

Sekolah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Hidup menentukan lulus tidaknya kita dari ujian itu.