Peribahasa

Asing lubuk, asing ikannya
Lain daerah, lain adatnya

Peribahasa

Bagai batu jatuh ke lubuk
Hilang lenyap (orang yang meninggalkan tempat)

Peribahasa

Ikan pulang ke lubuk
Telah kembali ke tempat (asalnya) yg dicintainya

Peribahasa

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri

Peribahasa

Lubuk akal lautan (= tepian) ilmu (= budi)
Sangat luas dan banyak pengetahuannya

Peribahasa

Lubuk dalam, si kitang yang empunya
Setiap orang berkuasa di lingkungan sendiri

Peribahasa

Lubuk menjadi pantai, pantai menjadi lubuk
Segala sesuatu tiada tetap