Peribahasa

Bertohor air liur
Sudah banyak memberi nasihat, tetapi tidak diindahkan

Peribahasa

Menjilat air liur
Berbalik memuji sesuatu yang sebelumnya telah dicela