Peribahasa

Katak hendak jadi lembu
Orang hina (miskin, rendah) hendak menyamai orang besar (kaya dsb); congkak; sombong