Peribahasa

Tali tiga lembar tak – putus
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh

Peribahasa

Tali yang tiga lembar itu tak suang-suang putus
Bersatu teguh, bercerai runtuh