Peribahasa

Tanah lembah kandungan air, kayu bengkok titian kera
Kejahatan tidak terjadi kalau tidak disebabkan oleh keadaan lain