Peribahasa

Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas
Tetap selamanya; tidak mengalami perubahan

Peribahasa

Tak lekang oleh panas
Tetap tidak berubah

Peribahasa

Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan
Tetap tidak berubah selamanya (tentang adat)