Peribahasa

Sama lebur sama binasa
Bersahabat sehidup semati