Peribahasa

Alur bertempuh, jalan berturut
Dilakukan menurut adat (kebiasaan) yang lazim

Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku