Peribahasa

Pergi tempat bertanya, pulang tempat – (berkenaan dengan orang cerdik pandai)
Jika akan berangkat, hendaklah meminta nasihatnya dahulu, dan jika pulang, hendaklah memberi laporan kepadanya