Peribahasa

Seperti lampu kekurangan minyak
Perihal seseorang yang hidupnya sangat melarat