Peribahasa

Ke sawah berlumpur ke ladang berarang
Tiap pekerjaan ada kesukarannya

Peribahasa

Ke sawah tidak berlubuk, ke ladang tidak berarang
Mendapat untung dsb tidak dengan bersusah payah; tercapai maksudnya

Peribahasa

Ke sawah tidak berluluk, ke ladang tidak berarang
Tidak mau bekerja; pemalas

Peribahasa

Ladang yang berpunya
Perempuan yang sudah kawin

Peribahasa

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri

Peribahasa

Menari (merentak) di ladang orang
Bersenang-senang memakai harta orang atau di rumah orang lain