Peribahasa

Menyanyikan lagu lama (kuno)
Mengutarakan pendapat yang telah usang atau sudah sering dikatakan orang