Peribahasa

Yang merah saga, yang kurik kundi
Yang indah dan yang baik ialah budi bahasa, bukan rupa atau wajah