Peribahasa

Kuman beri bertali
Melakukan sesuatu yang tidak mungkin

Peribahasa

Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak
Kesalahan (kekurangan) orang lain walaupun kecil sekali akan kelihatan, tetapi kesalahan (kekurangan) sendiri (meskipun besar) tidak kelihatan

Peribahasa

Mencungkil kuman dengan alu
Melakukan pekerjaan yang sia-sia

Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati kuman (tungau) sama dicecah (dicecap)
Perolehan (laba) yang banyak dibagi sama banyak, perolehan (laba) yang sedikit dibagi juga sama sedikit