Peribahasa

Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan
Dalam berbuat sesuatu hendaklah kita mempertimbangkannya masak-masak

Peribahasa

Bermalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut
Hendaklah kita mengikuti adat-istiadat negeri yang kita tempati

Peribahasa

Bertitah lalu sembah berlaku
Jika kehendak orang lain kita turut, kehendak kita pun akan diturut juga

Peribahasa

Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa
Pada waktu kita hidup sebaiknya berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat

Peribahasa

Hujan menimpa bumi
Kita tidak dapat melepaskan diri dari perintah orang yang berkuasa

Peribahasa

Isi lemak dapat ke orang, tulang bulu pulang ke kita
Orang lain mendapat senangnya, kita mendapat susahnya saja

Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya