Peribahasa

Berketuk di luar sangkar, bertanam di luar pagar
Mengemukakan keterangan (keberatan dsb) sesudah diputuskan

Peribahasa

Mendapat runut,
Mendapat keterangan tentang suatu perkara yang sedang diusut

Peribahasa

Rumah sudah, tukul berbunyi
Memajukan keterangan dsb sesudah perkara diputuskan

Peribahasa

Samun sakar berdarah tangan
Setiap perkara baru boleh diputuskan sesudah cukup bukti dan keterangan

Peribahasa

Siar bakar berpuntung suluh
Suatu perkara boleh diputuskan sesudah cukup bukti-bukti dan keterangannya

Peribahasa

Tampuk bertangkai
Ada bukti (keterangan, alasan, jaminan) yang kuat