Peribahasa

Ada gula ada semut
Di mana banyak kesenangan di situlah banyak orang datang

Peribahasa

Ada rotan ada duri
Dalam kesenangan tentu ada kesusahannya

Peribahasa

Bagai bunyi siamang kenyang
Banyak bicara karena mendapat kesenangan

Peribahasa

Jatuh di atas tilam
Mendapat kesenangan hidup

Peribahasa

Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberi tahu orang
Apabila beroleh kesenangan diam saja, tetapi apabila menderita kesusahan berkeluh kesah atau minta tolong kepada orang lain

Peribahasa

Menghambat kerbau berlabuh
Mencegah sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan kepada orang

Peribahasa

Padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati
Kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan