Peribahasa

Becermin di air keruh
Mencontoh perbuatan yang kurang baik

Peribahasa

Ikan belum dapat, airnya sudah keruh
Pelaksanaan kerja yg tidak tepat (keadaan menjadi buruk sebelum pekerjaan itu selesai)

Peribahasa

Jikalau di hulu airnya keruh, tak dapat tidak di hilirnya keruh juga
Jika seseorang jahat asalnya, jahat juga kelakuannya

Peribahasa

Kusut diselesaikan, keruh diperjernih
Perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik

Peribahasa

Memancing di air keruh
Mencari keuntungan dalam keadaan yang kacau

Peribahasa

Menangguk di air keruh
Mencari keuntungan dsb ketika ada kekacauan (perselisihan dsb)

Quote

Cinta dapat mengubah pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. – Anonim