Peribahasa

Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan
Tidak mau kalah dengan orang lain

Anonim

Untuk menjadi seseorang pembantu di butuhkan lebih dari sekedar keahlian. Tapi juga kerendahan hati.

Aurelius

Tidak ada yang lebih memalukan dari pada seseorang yang bangga dengan kerendahan hatinya.

Rick Warren

Kunci dari kerendahan hati adalah mengenal siapa diri Anda.

Marcel Ayme

Kerendahan hati merupakan ruang tunggu bagi kesempurnaan.

Paul Velery

Kerendahan hati disukai orang-orang terkenal. Namun orang yang bukan apa-apa sulit untuk tetap rendah hati.