Peribahasa

Kerat rotan, patah arang
Telah putus sama sekali; tidak dapat didamaikan lagi