Peribahasa

Pasar jalan karena diturut, lancar kaji karena diulang
Orang dapat mahir sesudah kerap kali mengerjakan sesuatu

Peribahasa

Rindu jadi batasnya maka manis tak jadi cuka
Jangan terlalu mesra bergaul dengan seseorang sebab pergaulan seperti itu kerap kali menimbulkan dendam kesumat

Peribahasa

Terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik
Perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu