Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)