Peribahasa

Kepak singkat, terbang hendak tinggi
Kemampuan sedikit, cita-cita tinggi