Peribahasa

Kemiri jatuh ke pangkalnya
Beroleh tempat yang pantas