Peribahasa

Apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar
Tidak ada gunanya ilmu pengetahuan yang disimpan saja kalau tidak diajarkan kepada orang lain atau tidak dipraktikkan (tidak dimanfaatkan)

Peribahasa

Belum (sudah) diasapi kemenyan
Belum (sudah) kawin

Peribahasa

Belum dipanjat asap kemenyan
Belum kawin

Peribahasa

Gaharu dibakar kemenyan berbau
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang