Bob Sadino

Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada.

Peribahasa

Bagai langau di ekor gajah
Selalu tunduk kepada kemauan orang besar atau orang pandai

Peribahasa

Banyak orang banyak ragam nya
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemauan) sendiri-sendiri

Peribahasa

Beraja di hati, bersultan di mata, ( beraja di mata, bersultan di hati)
Menurutkan kemauan sendiri

Peribahasa

Patah batu hatinya
Hilang sama sekali kemauannya

Peribahasa

Rambut sama hitam, hati masing-masing
Setiap orang mempunyai pendapat (kemauan) masing-masing

Peribahasa

Hangat hangat tahi ayam
Kemauan yang tidak tetap atau tidak kuat