Peribahasa

Keluar tak mengganjilkan, masuk tak menggenapkan (masuk tidak genap, keluar tidak ganjil)
Hal (orang) yang tidak terpandang sedikit juga dalam masyarakat

Peribahasa

Laut madu berpantaikan sakar (gula)
Perkataan yang manis keluar dari mulut orang yang baik rupanya

Peribahasa

Masuk dari kuping kiri keluar lewat kuping kanan
Tidak mendengarkan nasihat

Peribahasa

Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri
Tidak dimasukkan ke dalam ingatan (tentang nasihat, pelajaran)

Peribahasa

Masuk lima keluar sepuluh
Belanja yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada penghasilan (pendapatan)

Peribahasa

Masuk meliang penjahit keluar meliang tabuh
Membelanjakan uang lebih banyak daripada pendapatan

Peribahasa

Masuk tak genap, keluar tak ganjil
Orang yang tidak berharga dalam masyarakat