Peribahasa

Berpilin-pilin bagai kelindan
Sudah menjadi satu benar, tidak dapat diceraikan lagi

Peribahasa

Jahit sudah kelindan putus
Telah selesai sama sekali

Peribahasa

Jerat halus kelindan sutra
Tipu muslihat yang sangat halus

Peribahasa

Lalu (lulus) ujung, lalu (lulus) kelindan
Jika maksud yg utama sudah tercapai, maksud yg lain akan tercapai juga

Peribahasa

Lalu penjahit, lalu kelindan
Kalau usaha yang pertama berhasil, usaha yang berikut pun akan berhasil

Peribahasa

Lulus jarum lulus kelindan
Jika maksud yang satu sudah tercapai maksud yang lain dapat diharapkan tercapai pula

Peribahasa

Ujung jarum halus kelindan sutera
Tipu muslihat yg sangat halus