Peribahasa

Bagai serdadu pulang baris
Orang yang kelihatannya selalu bergaya, tetapi pekerjaannya berat dan berbahaya

Peribahasa

Hidup seperti musang
Tentang orang jahat (pencuri) yang pada siang hari tidak kelihatan tetapi pada malam hari merayap mencari mangsanya

Peribahasa

Hitam, hitam kereta api, putih-putih kapur sirih
Jangan disangka yang buruk rupanya itu selamanya kurang harganya, malah yang indah kelihatan itu adakalanya kurang harganya

Peribahasa

Jinak-jinak merpati
Kelihatannya ramah dan mudah didapat, tetapi sebenarnya tidak (tentang wanita)

Peribahasa

Kelihatan asam kelatnya
Kelihatan sifatnya yang kurang baik

Peribahasa

Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak
Kesalahan (kekurangan) orang lain walaupun kecil sekali akan kelihatan, tetapi kesalahan (kekurangan) sendiri (meskipun besar) tidak kelihatan

Peribahasa

Masak di luar mentah di dalam
Orang yang kelihatan baik pada lahirnya, tetapi hatinya jahat; mulut manis tetapi hati busuk