Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Itik berenang di laut (air), mati kehausan
Menderita kesusahan karena tidak dapat (atau tidak mendapat kesempatan) memanfaatkan kekayaan yang ada

Peribahasa

Jadi kain basahan
Sudah menjadi miskin (hina)

Peribahasa

Mengegungkan gung pesuk
Membanggakan kekayaan (kemuliaan) masa lampau

Peribahasa

Padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati
Kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan

Peribahasa

Biar miskin asal cerdik, terlawan jua orang kaya
Kebijakan itu lebih utama daripada kekayaan

Peribahasa

Busut juga yg ditimbun anai-anai
1 yg biasa bersalah juga yg dituduh orang dl suatu kejahatan