Quote

Rahasia kejayaan ialah mengetahui perkara yang orang lain tidak tahu.
Aristotle Onassis – Anonim