Peribahasa

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas
Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan; barang siapa yang berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasan yang setimpal

Peribahasa

Air susu dibalas dengan air tuba
Kebaikan dibalas dengan kejahatan

Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Peribahasa

Hilang sepuh tampak senam
Tampak kejahatannya

Peribahasa

Jangan diperlelarkan timba perigi, kalau tak putus genting
Kejahatan itu jika diulang-ulang akhirnya mencelakakan juga

Peribahasa

Karena nila setitik, rusak susu
Karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, hilang segala kebaikan yang telah diperbuat

Peribahasa

Kerbau runcing tanduk
Orang yang telah terkenal kejahatannya