Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Ketahuan hina mulianya
Mengetahui kedudukan yang sebenarnya

Peribahasa

Laksana apung-apung di tengah laut, dipukul ombak jatuh ke tepi
Orang yang belum mantap kedudukannya atau belum bernasib baik dalam mengadu untung

Peribahasa

Limau masak sebelah, perahu karam sekerat
Aturan (hukum dsb) yang tidak adil, membeda-bedakan golongan, kedudukan, dsb, tidak sama rata:

Peribahasa

Lupak jadi perigi
Naik derajat (kedudukan) seperti orang miskin menjadi kaya

Peribahasa

Dahulu timah, sekarang besi
Dikatakan tentang seseorang yang turun martabatnya (gengsinya atau kedudukannya); orang kaya yang telah habis harta bendanya